Projektet Tillväxten

Förklaring: NPF betyder Neuropsykiatriska diagnoser eller Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/-varianter.

Vi arbetar för att sprida kunskap och medvetenhet om NPF.
Vi vill att de resurser som människor med NPF ska stärkas och tas fram.
Vi bygger en arbetsplats tillsammans som fungerar för människor med NPF.

Tillväxten – utvecklingen av ett deltagarägt tillsammansföretagande, arbetar för att sprida kunskap om NPF samt att stödja och ta fram resurser hos människor som har dessa diagnoser. Målet är att skapa en anpassad och tillgänglig arbetsplats med god arbetsmiljö som fungerar för människor med NPF och näraliggande diagnoser.

Formen för detta är ett socialt företag som lever kvar efter projektets slut. Projektet ägs av Attention KFV-regionen och får och har fått stöd från Arvsfonden, Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet, Landstinget Sörmland och Coompanion Sörmland.

Här kan du läsa mer om Projektets plan (PDF)

Utanför vanligheten är en bok som tagits fram i ett annat projekt som Attention KFV-regionen haft. Boken innehåller tio personers 2015-02-26 14.36.20olika berättelser om sin diagnos.

Boken finns att beställa här